Котята помет "G" от 15.10.2019г.

Котята помет "F" от 11.10.2019г.

Котята помет "Е" от 10.08.2019г.

Котята помет "D" от 07.08.2019г.

Котята помет "C" от 12.04.2019г.

Котята помет "Y" от 01.01.2019г.

Котенок помет "J" от 26.11.2018г.