Котята помет "J" 26.11.2018г.

Котята помет "Y" 01.01.2019г.

Котята помет "C" 12.04.2019г.

Котята помет "D" 07.08.2019г.

Котята помет "E" 10.08.2019г.

Котята помет "F" 11.10.2019г.

Котята помет "G" 15.10.2019г.

Котята помет "H" 17.11.2019г.

Котята помет "I"

02.02.2020г.

Котята помет "J"

31.03.2020г.

Котята помет "K"

24.04.2020г.

Котята помет "L"

04.05.2020г.

Котята помет "M"

14.05.2020г.

Котята помет "N"

30.06.2020г.

Котята помет "O"

27.08.2020г.

Котята помет "P"

29.09.2020г.

© ProudLynx2019